ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (แว้ง นราธิวาส) (ISLAMIC BANK OF THAILAND)

ประเภท: ไฟแนนซ์   ธนาคาร   อื่นๆ   

111/1-2 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 ตำบล แว้ง อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส 96160

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไลฟ์สไตล์

ห้างสรรพสินค้า / พลาซ่่า

ตลาดสด / ตลาดนัด

กีฬาและนันทนาการ

ไฟแนนซ์

การส่งเงิน / แลกเปลี่ยนเงินตรา

โรงรับจำนำ

สาธารณสุข

โรงพยาบาล

ศูนย์อนามัยชุมชน

ร้านขายยา

การท่องเที่ยว

อื่นๆ