โรงแรมอินเตอร์ (INTER HOTEL)

ประเภท: การท่องเที่ยว   โรงแรม   

ตำบล สุไหงโก-ลก อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส 96120

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไลฟ์สไตล์

ห้างสรรพสินค้า / พลาซ่่า

ตลาดสด / ตลาดนัด

กีฬาและนันทนาการ

ไฟแนนซ์

การส่งเงิน / แลกเปลี่ยนเงินตรา

โรงรับจำนำ

สาธารณสุข

โรงพยาบาล

ศูนย์อนามัยชุมชน

ร้านขายยา

การท่องเที่ยว

อื่นๆ