เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติธนาคารกรุงเทพ (BANGKOK BANK CASH DEPOSIT)

ประเภท: ไฟแนนซ์   เครื่องรับฝากเงินสด   กรุงเทพ   

ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตำบล โคกโพธิ์ อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี 94120

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไลฟ์สไตล์

ห้างสรรพสินค้า / พลาซ่่า

ตลาดสด / ตลาดนัด

กีฬาและนันทนาการ

ไฟแนนซ์

การส่งเงิน / แลกเปลี่ยนเงินตรา

โรงรับจำนำ

สาธารณสุข

โรงพยาบาล

ศูนย์อนามัยชุมชน

ร้านขายยา

การท่องเที่ยว

อื่นๆ