สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกันตัง (THETSABAN MUEANG KANTANG PUBLIC PAWNSHOP)

ประเภท: ไฟแนนซ์   โรงรับจำนำ   

ถนน รัษฎา ตำบล กันตัง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 92110

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไลฟ์สไตล์

ห้างสรรพสินค้า / พลาซ่่า

ตลาดสด / ตลาดนัด

กีฬาและนันทนาการ

ไฟแนนซ์

การส่งเงิน / แลกเปลี่ยนเงินตรา

โรงรับจำนำ

สาธารณสุข

โรงพยาบาล

ศูนย์อนามัยชุมชน

ร้านขายยา

การท่องเที่ยว

อื่นๆ