ตลาดโลตัส (นาทวี) (LOTUS MARKET)

ประเภท: ไลฟ์สไตล์   ซุปเปอร์มาร์เก็ต   อื่นๆ   

119 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา 90160

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไลฟ์สไตล์

ห้างสรรพสินค้า / พลาซ่่า

ตลาดสด / ตลาดนัด

กีฬาและนันทนาการ

ไฟแนนซ์

การส่งเงิน / แลกเปลี่ยนเงินตรา

โรงรับจำนำ

สาธารณสุข

โรงพยาบาล

ศูนย์อนามัยชุมชน

ร้านขายยา

การท่องเที่ยว

อื่นๆ