ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สำนักพระรามที่ 3 สำนักงานใหญ่) (BANK OF AYUDHYA (KRUNGSRI))

ประเภท: ไฟแนนซ์   ธนาคาร   กรุงศรีอยุธยา   

1222 ถนน พระรามที่ 3 แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120

สิ่งอำนวยความสะดวก

ไลฟ์สไตล์

ห้างสรรพสินค้า / พลาซ่่า

ตลาดสด / ตลาดนัด

กีฬาและนันทนาการ

ไฟแนนซ์

การส่งเงิน / แลกเปลี่ยนเงินตรา

โรงรับจำนำ

สาธารณสุข

โรงพยาบาล

ศูนย์อนามัยชุมชน

ร้านขายยา

การท่องเที่ยว

อื่นๆ